S čím se setkáte na našem kurzu Mindfulness?

Pokud jste si všimli, že máme akreditovaný kurz na téma mindfulness, možná se ptáte sami sebe, s čím se na našem kurzu mindfulness setkáte a proč by vás to mělo zajímat?

Kurz se zaměřuje na dvě velmi cenné komodity, které zásadně ovlivňují naši míru spokojenosti - čas a vlastní energii.

Mindfulness je výzkumem podložený nástroj s prokazatelnými pozitivními dopady (původní Mindfulness Based Stress Reduction program byl vyvinutý v roce 1979 profesorem a lékařem J.Kabat-Zinnem v Centru pro mindfulness v medicíně, zdravotní péči a společnosti na Massachusettské univerzitě). Mindfulness je od té doby předmětem výzkumů a vědeckých bádání, jako magisterský obor je vyučována na prestižních světových univerzitách a existuje řada programů, které ji aplikují v nemocnicích, věznicích, školách či managementu. Ve světě byznysu ji do denního chodu zapojují přední globální korporace.

Hlavní přínosy při pravidelném zapojení jednoduchých a krátkých mindfulness cvičení:

  • snižování negativního dopadu stresu a deprese
  • nárůst koncentrace, kreativity, výkonnosti
  • rozvoj empatie
  • lepší znalost sebe sama, sebe-vědomí
  • posílení vnímané radosti ze života

Pro mindfulness se někdy používá český překlad “všímavost”. Ten naznačuje, že hlavní silou tohoto přístupu je naše pozornost. Pozornost, kterou věnujeme sobě, svým emocím, fyzickým vjemům, myšlenkám, ale i druhým lidem během rozhovoru. Mindfulness je tak především aktem laskavosti a péče, sebepéče. Nepotřebuje žádné kulisy, speciální hudbu, pozici těla, ani tajuplné zvuky či nástroje. Jen se učíme být myslí, pozorností a prožitkem plně tam, kde právě jsme, vnímat sebe i svět okolo, bez posuzování a hodnocení se tak lépe učit znát sebe a své reakce. Přivádí naši pozornost to přítomného okamžiku, který nám velmi často ve sledu úkolů, které jeden za druhým plníme, uniká. Mindfulness zklidňuje naši těkavou mysl, aniž by na nás kladla nárok na to měnit svůj temperament nebo styl života. V tomto směru je mindfulness nástrojem opravdu pro každého.

 Náš kurz nabízí:

  • nenásilnou ukázku a nabídku různých možností, jak lze kultivovat vztah k sobě samému i ke druhým pomocí technik mindfulness
  • příležitost k identifikaci našich častých stresorů a zdrojů nepohody a naopak připomínku toho, co nám přináší radost, hledání prostoru pro lepší práci s časem a vlastní myslí
  • prostor pro sdílení aneb nejste v tom sami
  • tipy na konkrétní nástroje pro funkčnější práci s časem a vlastní pozorností, energií
  • účastníci si odnesou praktické pracovní kartičky, které jim pomohou přenést do své praxe právě to, co jim vyhovuje a funguje

Náš kurz Úvod do práce se stresovými situacemi: Mindfulness/všímavost a time management pro sociální služby je akreditovaný MPSV pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pracovníky v manažerské, řídící funkci. 

Kurz-mindfulness