Kurz Sociální ekonomika a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

 

Akreditace MPSV č. A2023/1729-SP/PC/VPAkreditovaný kurz Sociální ekonomika

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
  pracovníky v sociálních službách
  pracovníky v manažerské, řídící funkci


Anotace kurzu:

Kurz se zaměřuje na možnosti zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Téma je zasazeno do rámce českého prostředí a analyzuje možnosti zaměstnávání znevýhodněných osob jak na volném trhu práce, tak v chráněném prostředí, které nabízí nástroj označovaný jako sociální ekonomika“. Pojednává o sociální ekonomice a sociálním podnikání, jako jedním z efektivních nástrojů zaměstnávání těchto osob, trendu, jenž se do českého prostředí úspěšně integruje v mnoha příkladech dobré praxe, v podobě úspěšných sociálních podnikatelů a představuje nový trend v zaměstnávání skupin, které jsou na volném trhu práce zranitelné a mnohdy těžce uplatnitelné v běžném modelu.

Kurz tedy seznamuje jednak s možností využití širokého potenciálu sociální ekonomiky jako nástroje zaměstnávání těchto osob, ať už jedinců žijících v běžné komunitě či klientů sociálních služeb, přináší však i praktické rady pro vyjednávání se zaměstnavateli na volném trhu práce a nalezení vhodného pracovního místa pro osoby na trhu práce znevýhodněné.

Účastníci kurzu budou seznámeni s možnostmi využití potenciálu sociální ekonomiky pro nalezení pracovního uplatnění těchto osob a s jinými přístupy a možnostmi včetně praktických rad nalezení pracovního uplatnění znevýhodněných osob na volném trhu práce. Kurz je veden interaktivní formou s cílem reflektovat konkrétní případy a příběhy z pracovního života účastníků.

Co Vám kurz přinese:

 • seznámíte se s širokou plejádou možností zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce v rámci českého prostředí
 • seznámíte se s s konceptem sociální ekonomiky a sociálního podnikání v českém prostředí, možnostmi týkajícími se řešení problematiky nalezení pracovní uplatnění pro znevýhodněné skupiny a stávající legislativou České republiky
 • budete se orientovat v problematice a zná základní náležitosti pro nalezení již stávajícího sociálního podniku ve svém okolí.
 • seznámíte se s náležitostmi potřebnými pro založení sociálního podniku. 
 • kromě oblasti sociální ekonomiky se seznámíte s aktivní politikou zaměstnanosti Úřadu práce, nalezením vhodných zaměstnavatelů v regionu a vyjednávání s nimi. 
 • získáte praktické rady jak identifikovat a pracovat s klienty - adepty pro pracovní trh, chráněný i
  nechráněný, a nastavit vhodnou formu pracovních nácviků a rehabilitace vedoucí k jejich dlouhodobě udržitelnému uplatnění na trhu práce.

 

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu 
 • Sociální ekonomika a sociální podnikání v českém prostředí - podmínky pro sociální ekonomiku v naší zemi, definiční znaky sociálního podniku. Oblasti podnikání / pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Typologie osob znevýhodněných na trhu práce, jejich specifické potřeby a možnosti. Organizace, spolky a instituce podporující sociální podnikání v ČR a jejich služby. Možnosti poradenství pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti sociální ekonomiky.
 • Legislativa ČR - stávající legislativa s ohledem na podporu a sociální inkluzi znevýhodněných skupin na trhu práce. Právní rámec zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR. Role úřadů práce a aktivní politiky zaměstnanosti. Právní formy sociálních podniků, nabízejících pracovní uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce včetně základních informací o možnostech založení sociálního podniku: jedincem ze znevýhodněné skupiny, poskytovatelem sociální služby, veřejnou správou, podnikatelským subjektem. Možnosti podpory vzniku sociálního podniku z evropských fondů.
 • Úředník a poskytovatel sociální služby jako podpůrný aktér zaměstnání svých klientů - jak pracovat s osobami (klienty) usilujícími o nalezení vhodného pracovního uplatnění, jak nastavit vhodnou formu pracovních nácviků a rehabilitace vedoucí k jejich dlouhodobě udržitelnému uplatnění na trhu práce. Analýza, možnosti, případně využití individuálního plánování, motivace a pracovní nácviky osob aspirujících o zařazení do pracovního procesu. 
 • Příklady dobré praxe - výběr několika úspěšných českých sociálních podniků, kterým se dlouhodobě daří naplňovat své cíle - nabízet udržitelné pracovní uplatnění osobám znevýhodněným na volném trhu práce. 
 • Workshop - vytvoření modelové strategie pomoci osobě pocházející ze znevýhodněné skupiny na volném trhu práce. Reflexe konkrétní situace z pracovního života účastníků kurzu.
 • Shrnutí 


Forma kurzu: prezenční / online

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

Lektor: Mgr. Pavla Svobodová

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.