Kurz Hledání cest ke zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření

 

Akreditace MPSV č. A2021/0393-SP/PC/VPKurz Hledání cest ke zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření (1)

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
  pracovníky v sociálních službách
  pracovníky v manažerské, řídící funkci


Anotace kurzu:

Kurz se zabývá tématem zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření. Pomáhající profese patří mezi nejohroženější syndromem vyhoření, který se často vyvíjí mimo jiné v důsledku zvýšené míry stresu. Zvládání stresu a stresových situací je tedy důležitou dovedností pracovníků sociálních služeb. Účastníci kurzu se seznámí se základy tématu stresu a syndromu vyhoření a s technikami zvládání stresu a prevencí syndromu vyhoření. Každý člověk zvládá stresové situace jinak, kurz proto povede účastníky k sebereflexi vlastního zvládání stresových situací a k zamyšlení nad péčí o své duševní zdraví. Kurz účastníkům napoví možné směry, kterými je možné se v rámci zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření vydat. 

Profil absolventa kurzu:

Absolvent kurzu se seznámí se základy tématu stresu a syndromu vyhoření. Získané poznatky pomohou absolventovi kurzu orientovat se v základech tématu. Absolvent se seznámí s působením stresu na zdravotní stav, s příznaky stresového stavu, s technikami zvládání stresu. Dále se seznámí s příznaky syndromu vyhoření, rizikovými faktory, vývojem syndromu vyhoření a s tématem prevence syndromu vyhoření. Absolvent si bude moci uvedenou problematiku a získané poznatky zasadit do kontextu svého zvládání stresových situací a kurz ho povede k zamyšlení nad tím, co dělá sám - a co může dělat - pro prevenci syndromu vyhoření.

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu (úvodní seznámení s tématem a terminologií)
 • Stres - průběh stresu, vliv stresu na zdravotní stav, příznaky stresového stavu. Jak působí stres a jak já reaguji na stres.
 • Techniky zvládání stresu - strategie při překonávání stresu. Zmapování stresu - zloději a zdroje energie. Akutní a dlouhodobé techniky zvládání stresu. Jak neřešit stres. Co pomáhá mně?
 • Syndrom vyhoření - příznaky syndromu vyhoření. Rizikové faktory. Vývoj syndromu vyhoření. Kdo je ohrožen? Jsem ohrožen?
 • Prevence syndromu vyhoření - interní a externí prevence syndromu vyhoření. Varovné signály. Jak se vyhnout syndromu vyhoření? Co je pro vás relaxace?


Forma kurzu: prezenční / online

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

Lektor: Mgr. Marcela Janotová

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.