Kurz Individuální plánování jako nástroj pro práci s rizikovými oblastmi v sociálních službách - úvod do problematiky

 

Akreditace MPSV č. A2022/0867-SP/PCAkreditovaný kurz MPSV Individuální plánování jako nástroj pro práci s rizikovými oblastmi

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
  pracovníky v sociálních službách


Anotace kurzu:

Individuální plánování je nedílnou součástí poskytování kvalitní a účelné sociální služby. Je důležitým prostředkem při popisu poskytování sociální služby uživatelům. Prostřednictvím tohoto aparátu je možné popisovat kvalitu poskytované služby, což ukládá Zákon o sociálních službách. Je také nástrojem pro efektivní poskytování sociální služby.

Tento kurz je cíleně zaměřen na konstruktivní využití individuálního plánování při každodenní práci s uživatelem sociálních služeb. Je koncipován jako úvodní kurz pro objasnění vztahu individuálního plánování a práce s riziky, jež se při poskytování sociálních služeb objevují. Tento kurz přinese účastníkům možnost nalézt nové možnosti při nastavení koncepce individuálního plánování a možnosti popisu sociální služby v pobytových zařízeních. Cílem kurzu je seznámit účastníky s příležitostí pracovat s riziky v sociálních službách tak, aby využili individuální plánování pro minimalizaci rizikových faktorů. 

Účastníci budou mít možnost se aktivně zapojit v průběhu celého kurzu a to prostřednictvím diskuze a skupinového cvičení. Snahou interaktivního cvičení je aktivně zapojit účastníky kurzu pro maximální získání nového pohledu na uchopení problematiky individuálního plánování a následné implementace při práci s uživateli.

Profil absolventa kurzu:

Absolvent kurzu se seznámí s možnostmi využití individuálního plánování při poskytování sociální služby uživatelům. Bude mít možnost získatnový vhled pro využití individuálního plánování při své práci a pro minimalizaci rizik, která se v průběhu poskytování sociální služby, objevují.
Získané poznatky pomohou absolventovi kurzu systémově pracovat a popisovat sociální službu tak, jak vyžaduje Zákon o sociálních službách.Tento proces lze využít při popisu kvality sociální služby, jež svým klientům poskytuje. Absolvent kurzu si bude moci uvedenou problematiku aspecifika nového pojetí poskytování sociální služby zasadit do kontextu své každodenní práce.

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu (úvodní seznámení s tématem a terminologií)
 • Individuální plánování a jeho specifika - význam individuálního plánování, jeho přínos, práce s osobním cílem.
 • Zákon o sociálních službách - individuální plánování a standardy kvality - souvislost individuálního plánování se standardy kvality.
 • Cvičení - interaktivní cvičení k tématu individuálního plánování
 • Rizika v sociálních službách - jak definovat riziko, stupně rizik, odpovědnost v rizikové situaci.
 • Rizika a individuální plánování - propojení individuálního plánování s riziky, vymezení míry podpory, kroky, četnost, podílející se osoby, postup spolupráce, vyhodnocování výsledků.


Forma kurzu: prezenční / online

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

 

Lektor: Mgr. Lucie Kremlíková

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.