Kurz Šetrná sebeobrana v praxi

 

Akreditace MPSV č. A2024/0418-SP/PC/PP/VPAkreditovaný kurz Šetrná sebeobrana v praxi 2024

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
  pracovníky v sociálních službách
  pracovníky v manažerské, řídící funkci
 • neformální pečovatele a každého, koho zajímá téma kurzu


Anotace kurzu:

Pracovníci sociálních služeb se při své práci setkávají se situacemi, kdy je potřeba dokázat profesionálně řešit rizikové situace.

Šetrná sebeobrana je inteligentní metoda pro uklidnění, kontrolu a zamezení v ohrožování uživatele i ostatních zúčastněných konfliktu tak, aby mu nebylo způsobeno žádné fyzické zranění s ohledem na povahu útoku a prostředí, v kterém se nachází.

Kurz se zaměřuje na šetrnou sebeobranu především z praktického hlediska. Důraz je kladen na prevenci fyzického útoku, čtení varovných signálů předpovídajících možné násilí, základy předcházení konfliktu, metody deeskalace konfliktu, na zvládnutí vyhodnocení rizikové situace a na dovednosti zásahu v různých situacích. Kurz reflektuje potřeby konkrétních účastníků, jejich zážitky z praxe.

Co Vám kurz přinese:

 • seznámíte se se šetrnou sebeobranou s důrazem na prevenci fyzického útoku
 • budete se orientovat v základech předcházení konfliktu a deeskalace konfliktu
 • seznámíte se s varovnými signály předpovídajícími možné násilí a jejich čtením, s tím, jak zvládnout vyhodnocení rizikové situace
 • vyzkoušíte si dovednosti zásahu v různých rizikových situacích pod vedením profesionálního instruktora bojových umění a sebeobrany
 • budete znát možnosti, jak profesionálně řešit různé rizikové situace

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu 
 • Konflikty a agrese - prevence konfliktních situací, varovné signály, deeskalace konfliktu, agrese, příčiny agresivního chování, jednání s uživatelem se sklonem k agresivnímu chování.
 • Praktický nácvik I - možnosti zásahu v různých situacích z pohledu šetrné sebeobrany - praktický nácvik, techniky zklidnění.
 • Praktický nácvik II - praktický nácvik ze zkušeností účastníků i lektorů kurzu. 
 • Shrnutí 


Forma kurzu: prezenční 

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

Lektor: David Kříž

Mgr. Marcela Janotová

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 990 Kč
  pro organizace: 19 900 Kč 

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.