Kurz Úvod do tématu konfliktu a agrese

 

Akreditace MPSV č. A2022/0839-SP/PC/VPAkreditovaný kurz MPSV Úvod do tématu konfliktu a agrese

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
  pracovníky v sociálních službách
  pracovníky v manažerské, řídící funkci


Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na téma konfliktu a konfliktních situací. Konflikt je přirozenou součástí života, a tak se s ním při své práci také setkávají sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách. Pro kvalitní poskytování sociálních služeb je třeba, aby byli schopni konfliktní situace co nejlépe zvládat, případně jim předcházet. V rámci konfliktních situací se mohou pracovníci setkat také s agresivitou a agresivními projevy, a proto se kurz věnuje také tomuto tématu. Téma je důležité také pro pracovníky v manažerské, řídící funkci, kteří se s konflikty a agresí samozřejmě při své práci také setkávají. Tématické okruhy jsou doprovázeny příklady zasazenými do prostředí poskytování sociálních služeb tak, aby si je účastníci mohli představit při své vlastní práci.

Profil absolventa kurzu:

Absolvent kurzu se seznámí se základy tématu konfliktu a konfliktních situací, s možnostmi, jak konflikty zvládat a jak jim předcházet. Získané poznatky pomohou absolventovi kurzu orientovat se v základech tématu. Absolvent se bude orientovat v základech tématu konfliktu jako přirozené součásti života, v častých příčinách vzniku konfliktů, ve způsobech řešení konfliktů. Dále se seznámí s tématem agrese a agresivních projevů, s tématem jednání při agresivních projevech. A také s důležitostí využití efektivní komunikace v rámci předcházení konfliktním situacím a v rámci jejich řešení. Absolvent si bude moci uvedená témata zasadit do kontextu své vlastní práce a identifikovat tak možné problematické oblasti, ve kterých by se měl zdokonalovat a dále vzdělávat.

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu (úvodní seznámení s tématem a terminologií)
 • Konflikt jako přirozená součást života - pozitivní role konfliktů v životě, dělení konfliktů, emoce v konfliktech, příčiny konfliktů.
 • Řešení konfliktů - způsoby řešení konfliktů, strategie řešení konfliktů. Styly vyjednávání a jejich použití. 
 • Agrese a agresivní projevy - vymezení pojmu agrese, agresivní chování, formy agresivity. Příčiny agresivního chování, jednání při agresivních projevech. 
 • Komunikace v konfliktních situacích - využití zásad efektivní komunikace pro předcházení a řešení konfliktních situací. 


Forma kurzu: prezenční / online

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

Lektor: Mgr. Marcela Janotová

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.