Kurz Senior jako uživatel sociálních služeb - úvod do problematiky

 

Akreditace MPSV č. A2020/0191-SP/PC/PP/VP Akreditovaný kurz MPSV Senior jako uživatel sociální služby

(akreditováno do 3/2024, bude zažádáno o reakreditaci)

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
  pracovníky v sociálních službách
  pracovníky v manažerské, řídící funkci


Anotace kurzu:

Kurz se věnuje základům tématu seniora jako uživatele sociálních služeb. Pro kvalitní poskytování sociálních služeb je důležité, aby pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci dobře znali cílovou skupinu uživatelů poskytovaných sociálních služeb. Kurz je určen také pro pracovníky v řídící, manažerské funkci, protože i ti by měli mít alespoň základní přehled o uživatelích sociálních služeb poskytovaných jejich organizací. Tématické okruhy jsou doprovázeny příklady zasazenými do prostředí poskytování sociálních služeb tak, aby si je účastníci mohli představit při své vlastní práci.

Profil absolventa kurzu:

Absolvent kurzu se seznámí se základy tématu seniora jako uživatele sociálních služeb. Získané poznatky pomohou absolventovi kurzu orientovat se v základech tématu. Absolvent si bude moci uvedená témata zasadit do kontextu vlastní práce a identifikovat tak možné problematické oblasti, ve kterých by se měl zdokonalovat a dále vzdělávat.

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu (úvodní seznámení s tématem a terminologií)
 • O stárnutí a stáří - teorie stárnutí, stárnutí populace, postoje ke stáří, sociální aspekty stárnutí.
 • Životní změny ve stáří - tělesné a psychické změny ve stáří.
 • Systém péče o seniory v ČR - historie péče o seniory v ČR, rodinná péče, zdravotní péče, systém sociálních služeb pro seniory.
 • Komunikace se seniory - doporučení pro komunikaci se seniory. Bariéry komunikace, časté chyby, elderspeak, manipulace v komunikaci. Aktivní naslouchání.
 • Individuální plánování sociální služby se seniorem - zjišťování potřeb uživatele, klíčový pracovník a jeho role, osobní cíle, spolupráce s rodinou.


Forma kurzu: prezenční / online

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 25 osob

Absolvent kurzu získá Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Lektor: Mgr. Marcela Janotová

Bc. Lenka Scholzová

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.