Kurz Sociální práce zaměřená na dítě (a jeho rodinu) ze sociálně znevýhodněného prostředí

 

Akreditace MPSV č. A2023/1730-SP/PCAkreditovaný kurz Sociální práce zaměřená na dítě

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
  pracovníky v sociálních službách


Anotace kurzu:

Dítě by mělo prožívat krásné a bezstarostné dětství. Bohužel, toto motto se někdy vlivem společenských, sociálních a ekonomických faktorů nepovede naplnit a dítě nebo děti se ocitají v sociálně patologické situaci.

Jak tedy s dětmi pracovat, abychom v rámci sociálních služeb a sociální práce vytvořili dostatečně pevnou ochranou síť? Jaké techniky můžeme využívat? Co je standardní a co nežádoucí v oblasti péče o dítě? Kdy lze hovořit o nežádoucích faktorech které dítě negativně ovlivňují? Kde se tyto faktory vytváří a jak je minimalizovat? Kdo vše dítě ovlivňuje? Koho je nutné zahrnout do poskytované péče či služby? Kurz odpovídá nejen na tyto otázky.

Kurz vysvětluje pojmy jako je dítě, rodina, komunita a seznamuje účastníky s požadavky vycházejícími z bio-psycho-sociálních potřeb dítěte a s přehledem požadavků na potřeby dítěte z pohledu pečujících osob, se základními pedagogicko-výchovnými technikami minimalizujícími sociálně patologické jevy u dětí včetně praktických ukázek a námětů.

 

Co Vám kurz přinese:

 • seznámíte se s seznámí s tématem sociální práce s dítětem a jeho rodinou
 • seznámíte se tématem poskytování sociální služby nejen dítěti jakožto uživateli sociální služby
 • získáte vhled na téma přirozeného prostředí dítěte včetně tématu sociální patologie
 • seznámíte se s s technikami eliminujícími negativní sociálně patologické jevy v rodinném prostředím s dosahem na zlepšení kvality života nejen dítěte, jakožto uživatele sociální služby, ale i rodinných příslušníků, pečujících osob či komunity.
 • díky předávaní praktických námětů a zkušeností pro přímou práci se seznámíte s příklady dobré praxe.

 

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu 
 • Přirozené prostředí dítěte 
 • Patologie rodiny 
 • Cíle sociální práce s dětmi a rodinou 
 • Metodická doporučení pro práci s dětmi a rodinou v sociálních službách 
 • Kazuistika 
 • Shrnutí 


Forma kurzu: prezenční / online

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

Lektor: Bc. Lenka Scholzová

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.