Kurz Jóga a relaxační metody pro pracovníky sociálních služeb

 

Akreditace MPSV č. A2023/1571-SP/PC/PP/VPAkreditovaný kurz MPSV Jóga a relaxační metody_1

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
  pracovníky v sociálních službách
  pracovníky v manažerské, řídící funkci


Anotace kurzu:

Psychohygiena je nedílnou součástí dlouhodobě udržitelného a naplněného pracovního života v pomáhající profesi.Tento kurz reflektuje tuto potřebu a zaměřuje se na jednotlivé oblasti coby integrální součásti péče o duševní rovnováhu jedince: sebereflexi, pozitivní myšlení, organizaci času, zdravou životosprávu, pravidelný pohyb, odpočinek a spánek, relaxační metody aj. Oblasti důležité pro psychohygienu pojednává z několika různých úhlů pohledu, přičemž se šířeji věnuje možnostem využití jógy coby konceptu východní filozofie obsahující vyzkoušené a funkční metody relaxace, které vedou ke znovunastolení klidu, rovnováhy a vnitřní spokojenosti člověka.

Kurz je primárně určen pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči, užitek však přinese všem pracovníkům, kteří jsou zaměstnáni v oblasti pomáhajících profesí.

Účastníci se seznámí se základními metodami psychohygieny jako celku a jednotlivými oblastmi, které jsou její součástí, seznámí se s jógou jako s jednou z možností a vyzkouší si jednoduchá tělesná a dechová cvičení pro zklidnění mysli, metody relaxace a meditace.

Co Vám kurz přinese:

 • seznámíte se  jak s celistvým přístupem k psychohygieně k nastolení a udržení dobrého duševního zdraví, tak s přístupem a
  možnostmi využití jógy.
 • seznámíte se s možnostmi využití sebereflexe, pozitivního myšlení, dobré organizace času, zdravého životního stylu, tělesného pohybu, odpočinku a relaxace coby funkčních metod pro dosažení spokojeného a naplněného života a získání větší psychické odolnosti.
 • poznáte nástroje, s jakými pracuje jóga. A proč právě tyto nástroje, pokud se integrují do života člověka, účinně pomáhají při zvládání velké zátěže, kterou právě pomáhající profese na své zaměstnance bezpochyby klade.
 • vyzkoušíte si praktikování jednoduchých tělesných a dechových cvičení, možnosti koncentrace, relaxace a meditace.
 • porozumíte potřebě vyhradit si během dne byť nepatrný zlomek času a věnovat se sám sobě, zdravému životnímu stylu, jež v celku vede ke znovunastolení klidu, rovnováhy a vnitřní spokojenosti člověka. 

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu 
 • Proč je psychohygiena důležitá - základní oblasti psychohygieny. Trvale udržitelný pracovní výkon, prevence syndromu vyhoření, umění odpočívat, stabilita, životní spokojenost, naplněné a harmonické mezilidské vztahy.
 • Zdravý životní styl a psýché - zdravý životní styl, strava, pohyb, spánek, ayurvéda. Čtyři principy zdraví. Detoxikace a omlazení těla. Jak zdravý životní styl dokáže ovlivnit naši dobrou psychickou kondici. Sport, pohybová aktivita a vědomý odpočinek. Základy harmonické stravy. Důležitost sociability, udržování vztahů s rodinou a přáteli. Kultura, turistika a pobyt v přírodě – všudypřítomné a dostupné možnosti duševní relaxace. Důležitost rovnováhy.
 • Psychohygiena a využití jógy - mrav, morálka, etika – principy života v harmonii s okolním prostředím. Tělesné cvičení – základ dobré kondice člověka a podpůrný nástroj pro účinnou relaxaci. Dechové cvičení – výuka správného dýchání z pohledu jógové nauky, druhy dechu, použití rytmu a hloubky dechu jako nástroje pro relaxaci a zklidnění mysli. Relaxace, koncentrace, meditace – základní principy a účinky jednotlivých metod, jejich využití pro zvládání stresu a hluboké uvolnění. Skupinové cvičení. Ukázka jednoduchých jógových cviků (ásan) pro každodenní využití. Jak pomocí dechu docílit rychlého zklidnění a usměrnění negativních emocí; dech jako činitel a podpůrný prostředek relaxace, koncentrace a meditace.
 • Shrnutí 


Forma kurzu: prezenční 

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

Lektor: Mgr. Pavla Svobodová

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.