Kurz Základy efektivní komunikace v sociálních službách

 

Akreditace MPSV č. A2022/0672-SP/PCAkreditovaný kurz MPSV Základy efektivní komunikace v sociálních službách

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
  pracovníky v sociálních službách

 

Anotace kurzu:

Efektivní komunikace je důležitou součástí poskytování kvalitních sociálních služeb a je tak velice důležitá jak pro sociální pracovníky, tak pro pracovníky v sociálních službách. Tito pracovníci by měli být schopni efektivně komunikovat s uživateli sociálních služeb, ale také s jejich rodinami a v neposlední řadě se svými kolegy. Proto se tento kurz zaměřuje na efektivní komunikaci jako na součást dobře poskytovaných sociálních služeb. Kurz je koncipován jako úvodní vstup do tématu efektivní komunikace.

Profil absolventa kurzu:

Absolvent kurzu se seznámí s významem efektivní komunikace pro jeho práci s uživatelem sociálních služeb, s jeho rodinou i pro spolupráci se svými kolegy. Získané poznatky pomohou absolventovi kurzu orientovat se v základech tématu efektivní komunikace. Absolvent si bude moci uvedená témata zasadit do kontextu své vlastní práce a identifikovat tak možné problematické oblasti, ve kterých by se měl zdokonalovat a dále vzdělávat.

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu (úvodní seznámení s tématem a terminologií)
 • Efektivní komunikace - základy a principy efektivní komunikace, přístupy ke komunikačnímu partnerovi.
 • Aktivní naslouchání jako součást efektivní komunikace - základy aktivního naslouchání, techniky aktivního naslouchání.
 • Bariéry a poruchy komunikace - interní, externí, další bariéry, druhy poruch komunikace, důvody vzniku.
 • Rozhovor - fáze, průběh, aktivita vs. pasivita, podmínky pro rozhovor. Druhy otázek.
 • Specifika efektivní komunikace s konkrétními uživateli sociálních služeb - specifika komunikace se seniory a s osobami s tělesným znevýhodněním. Časté chyby při komunikaci.

 

Forma kurzu: prezenční / online

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

Absolvent kurzu získá Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Lektor: Mgr. Marcela Janotová

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.