Obchodní podmínky

 www.vzdelavani-janotova.cz

 

   

 1. POŘADATEL VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Pořadatelem vzdělávacích akcí je: Mgr. Marcela Janotová, se sídlem Konečná 872/1, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo: 87507820, tel.: 728 892 292, e-mail: info@vzdelavani-janotova.cz, web: www.vzdelavani-janotova.cz zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném živnostenským odborem Magistrátu města Ústí nad Labem (dále jen "pořadatel").

 

2. PŘIHLÁŠKA NA OTEVŘENÝ KURZ

Na otevřený kurz je možné se přihlásit: 

  • elektronicky na webových stránkách www.vzdelavani-janotova.cz
  • elektronicky vyplněním formuláře Závazná přihláška na kurz a zasláním e-mailem na info@vzdelavani-janotova.cz

 

3. OBJEDNÁVKA UZAVŘENÉHO KURZU PRO ORGANIZACI

Objednávka uzavřeného kurzu pro organizaci je možná po předchozí telefonické/e-mailové dohodě. Po dohodnutí termínu kurzu je třeba objednávku potvrdit e-mailem.

 

4. ÚHRADA KURZU

Úhrada kurzu probíhá na základě faktury zaslané objednateli e-mailem. Faktura k úhradě kurzu bude zaslána nejpozději 14 dní před konáním kurzu (v případě pozdějšího objednání kurzu v co nejbližším termínu).

 

5. STORNOVACÍ PODMÍNKY

Pořadatel kurzu si vyhrazuje možnost stornovat vyhlášený otevřený kurz, a to nejpozději 14 dní před konáním kurzu. 

Objednatel může stornovat svou přihlášku nejpozději 14 dní před konáním kurzu.

Pokud se přihlášená osoba kurzu nezúčastní nebo objednatel nestornuje přihlášku nejpozději 14 dní před konáním kurzu, je objednatel povinen uhradit 100% ceny kurzu.

 

 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení

.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018