Kurz Jak zlepšit nakládání s časem - time management v praxi

 

Akreditace MPSV č. A2021/1328-SP/PC/VPAkreditovaný kurz MPSV Time management

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
  pracovníky v sociálních službách
  pracovníky v manažerské, řídící funkci


Anotace kurzu:

Kurz se zabývá tématem lepší práce s časem. Špatný time management vede k práci pod tlakem, únavou a stresem a může tak přispět k vyhoření pracovníka. Kurz povede účastníky k sebereflexi vlastního nakládání s časem a k uvědomění si možností zlepšení práce s časem.

Účastníci kurzu se seznámí se základy tématu time managementu, s důležitostí plánování a schopnosti delegování a s častými zloději času. Účastníci se budou moci aktivně zapojit v průběhu celého kurzu, a to prostřednictvím diskuze a cvičení. Získají konkrétní tipy na praktické nástroje, doporučení a pomůcky pro zlepšení práce s časem.

Profil absolventa kurzu:

Absolvent kurzu se seznámí se základy tématu time managementu. Získané poznatky pomohou absolventovi kurzu orientovat se v základech tématu. Absolvent se seznámí s důležitostí plánování při práci s časem, a s důležitostí správného delegování. Dále se seznámí s častými zloději času. Absolvent si bude moci uvedenou problematiku a získané poznatky zasadit do kontextu své vlastní práce s časem a kurz ho povede k zamyšlení nad tím, co dělá sám - a co může dělat - pro zlepšení práce s časem. Absolvent získá tipy na praktické nástroje a pomůcky pro zlepšení práce s časem.

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu (úvodní seznámení s tématem a terminologií)
 • Moje práce s časem - jak zacházíte s časem? Moje rozvržení času. Cíle a priority.
 • Plánování a delegování - jak určit to důležité. Paretovo pravidlo. Denní plánování. Týdenní plánování. Delegování. Co může a co nemůže být delegováno.
 • Zloději času - co mi bere čas? Vnitřní a vnější zloději času. Rušivé prvky. Jak změnit své návyky. 
 • Pomůcky pro plánování času - praktická doporučení, pomůcky a aplikace pro plánování času.


Forma kurzu: prezenční / online

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 25 osob

Lektor: Mgr. Marcela Janotová

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.