Kurz Základy nastavení hranic v pomáhající profesi

 

Akreditace MPSV č. A2022/0024-SP/PC/VPAkreditovaný kurz MPSV Hranice

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
  pracovníky v sociálních službách
  pracovníky v manažerské, řídící funkci


Anotace kurzu:

Kurz se zabývá tématem hranic v pomáhající profesi. Schopnost nastavit a udržet si profesní hranice je důležitou dovedností pracovníků v pomáhajících profesích.

Pokud pracovníci opravdu dobře zvládají udržovat své hranice, vede to nejen ke kvalitně poskytovaným službám pro uživatele, ale zároveň k ochraně duševního zdraví pracovníků.

Kurz se věnuje tématům podoby a vymezení hranic, důsledkům překračování hranic a situacím, které mohou ohrožovat hranice. Kurz povede účastníky k sebereflexi vlastního nastavení hranic. 

Profil absolventa kurzu:

Absolvent kurzu se bude orientovat v základech tématu hranic v pomáhající profesi. Absolvent se seznámí s důležitostí profesních hranic, s problematikou správného nastavení a udržení hranic, s možnými důsledky překračování hranic. Absolvent si uvedenou problematiku a získané poznatky zasadí do kontextu své práce s hranicemi a identifikuje možné problematické oblasti svého nastavení hranic.

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu (úvodní seznámení s tématem a terminologií)
 • Hranice - hranice ve vztahu, vznik a podoba hranice. Jak vypadají dobře nastavené hranice? Pole společné práce s klientem.
 • Vymezení hranic - vnímání obsahu profese, osobní a profesionální rovina pracovníka. Vymezení hranic - vnitřní a vnější zdroje. Jak udržet hranice?
 • Důsledky překračování hranic - syndrom vyhoření - příznaky, rizikové faktory, vývoj. Kdo je ohrožen? Syndrom pomáhajícího.
 • Situace ohrožující hranice - problematika hranic při pomáhání. Když neumím říct ne. Konflikty hodnot. Podléhání stereotypům. Pomoc vs. kontrola. 


Forma kurzu: prezenční / online

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

Lektor: Mgr. Marcela Janotová

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.