Kurz Týmové role v sociálních službách aneb: Já manažer - Já tým

 

Akreditace MPSV - A2020/0464-SP/PC/VPAkreditovaný kurz MPSV Týmové role v sociálních službách

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
 • pracovníky v sociálních službách
 • pracovníky v manažerské, řídící funkci


Anotace kurzu:

Zaměstnanci se v sociálních službách potýkají s mnoha faktory, které ovlivňují jejich práci a výkon. Jsou pod neustálým tlakem, a to jak ze strany osob, o které pečují, tak ze strany poskytovatele sociální služby, tedy zaměstnavatele. V obdobné pozici jsou linioví manažeři, kteří jsou mnohdy v přímém kontaktu nejen se zaměstnanci, ale také s uživateli sociální služby. V důsledku toho je velice žádoucí, aby pracovní týmy a jejich vedení spolu dokázali nalézt soulad a efektivní prostředky zvyšující výkonnost a výsledky práce.

Tento kurz je koncipován jako úvodní kurz pro objasnění některých metod využitelných při práci v týmu a s týmem. Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi sebereflexe, s limity manažerů a pracovníků v přímé péči a různými typy rolí, které jsou v pracovních skupinách obvykle zastoupeny. 

Profil absolventa kurzu:

Absolvent kurzu se seznámí s pojetím a významem rolí jednotlivých účastníků pracovního týmu. Bude mít možnost získat nový vhled při budování kultury organizace, jaký vliv mají jednotliví  členové týmu na jeho vznik a fungování, typy rolí v týmu, limity manažerů a pracovníků v sociálních službách, jak mohou hodnoty a emoce jednotlivých členů pracovního týmu ovlivňovat spolupráci a výsledky týmu. Dalším získaným poznatkem bude vliv stresu na fungování týmu a možnosti práce se stresem z pozice manažera a jednotlivých členů skupiny. Absolvent si bude moci uvedenou problematiku a získané poznatky zasadit do kontextu své každodenní práce. 

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu (úvodní seznámení s tématem a terminologií)
 • Význam týmových rolí a jejich specifika - role, pozice, kultura organizace, klasifikace rolí.
 • Cvičení - interaktivní cvičení k tématu týmových rolí
 • Představení manažera z trochu jiného úhlu - kdo je manažer a jaký má vliv na zaměstnance v organizaci. Typy vedení jednotlivců a skupin, limity manažera.
 • Představení zaměstnance z trochu jiného úhlu - kdo je zaměstnanec a jak ovlivňuje pracovní a neformální procesy na pracovišti, jaké jsou limity zaměstnanců a jak s nimi pracovat.
 • Hodnoty a emoce v pracovním procesu - přiblížení si hodnot a hodnotového žebříčku a jejich vliv při podávání pracovního výkonu, kooperace s kolegy a nadřízenými, hodnoty ve vztahu k organizaci a formálně-neformálním vztahům na pracovišti.


Forma kurzu: prezenční / online

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 25 osob

 

Lektor: Mgr. Lucie Kremlíková

Mgr. Marcela Janotová

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.