Kurz Úvod do práce se stresovými situacemi: mindfulness/všímavost a time management pro sociální služby

 

Akreditace MPSV - A2023/1084-SP/PC/PP/VPAkreditovaný kurz MPSV Mindfulness a Time management_1

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
 • pracovníky v sociálních službách
 • pracovníky v manažerské, řídící funkci


Anotace kurzu:

Práce v sociálních službách klade enormní nároky na psychickou odolnost pracovníka. Psychická pohoda a pozitivní a vstřícné naladění jsou přitom při práci s klientem sociálních služeb zásadním aspektem pro zachování kvality těchto služeb. Pracovníci tak čelí nelehké výzvě, jíž je neustálé balancování mezi nároky profese, časovým tlakem, únavou a vědomím poslání a snahou být výkonní, milí ke klientům i kolegům a profesionální. Velmi rizikovým a destruktivním důsledkem a jevem v sociálních službách je také syndrom vyhoření či únavový syndrom, oba se závažnými psychickými i fyzickými zdravotními důsledky.

Tento kurz je úvodem do tématu zlepšení nakládání s časem a energiítedy dvěma tolik cennými komoditami, jichž se pracovníkům v sociálních službách subjektivně velmi často nedostává. Kurz seznamuje s možnostmi a individuálním potenciálem ke zlepšení využívání času tak, aby se redukoval pocit stresu a tlaku a narostl pocit smysluplnosti.
Účastníci získají cennou reflexi vlastní situace, návyků i možností a rezerv, seznámí se s praktickými metodami a nástroji prioritizace i organizace práce a organizací času. Kurz předkládá konkrétní praktické nástroje ke každodenní práci s úkoly, časem i vlastní energií. Kurz je interaktivní, zahrnuje řadu cvičení pro každodenní praxi a poskytuje příležitost pro cennou sebereflexi.

Profil absolventa kurzu:

Absolvent kurzu získá základní sebereflexi a náhled na vlastní situaci - na své slabiny práce s časem a potenciál zlepšení; na nejčastější stresory a vlastní reakce na ně. Důležitou metodou kurzu je práce ve skupině, sdílení zkušeností, které účastníkovi poskytují velmi cennou možnost pojmenovat vlastní problémy a úskalí, jímž při efektivním nakládání s časem a vlastní energií čelí a zjištění, že "v tom není sám", a že nejde o jeho selhání, ale spíše o příležitost k pozitivní změně v práci s časem i vlastní myslí. Absolvent kurzu bude mít základní představu o rizicích a stresorech, spojených s výkonem své práce i nevhodnou organizací volného času a zároveň bude seznámen s pojmem a konceptem "mindfulness". Na kurzu si osvojí základy jednoduchých metod a cvičení mindfulness, které bude schopen zapojit do svého dne a psychohygienyZíská také představu o technických nástrojích (mobilní aplikace) i metodách, které mu usnadní organizaci času a uvolnění od stresu v náročném dni.

Pro koncept mindfulness je používáno české slovo "všímavost", opakem je tedy "nevšímavost". Kurz absolventa seznámí s tím, jak nebýt nevšímavým člověkem, který vykonává činnosti nevědomě a ve spěchu, roztržitě a impulzivně a tak škodí vlastní psychice a v důsledku si působí také fyzické a zdravotní obtíže. Naopak díky kurzu absolvent získá základní dovednosti využití techniky mindfulness ke zvládání stresu a emocí, s nimiž je práce v sociálních službách intenzivně spjata. Získá tak náhled a úvod do další praxe ke zlepšení pozornosti, která pomáhá redukovat počet chyb, rozvíjí empatii i pozitivní prožitek všedních událostí a tak i pocit spokojenosti.

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu (úvodní seznámení s tématem a terminologií)
 • Čas - čím je pro nás čas? Co nás stresuje a brání nám ve spokojeném prožití dne? Úspěch vs. neúspěch v soc.službách.
 • Mysl - toulavá mysl a sebeuvědomění. Rizika a systémová slepota. Řízení pozornosti. 
 • Práce se sebou - radost jako emoce, životní pohoda a pojetí smysluplnosti života. Typy pozornosti. Flow a sociální služby. Efektivita a radost z práce.
 • Potenciál zlepšení - mindfulness a sociální služby - každodenní výzvy. Psychohygiena na pracovišti i doma. Praktická cvičení vnímavosti pro praxi sociálních služeb.
 • Praktické nástroje, zdroje a technologie - tipy na další zdroje informací. Identifikování vlastních potřeb a cílů. Nástroje pro práci s časem.


Forma kurzu: prezenční / online

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

 

Lektor: Mgr. Zuzana Zděnková

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.