Náš lektorský tým

 

Rádi bychom vám představili náš lektorský tým. V současné době se tým rozšiřuje, a tak vás zde brzy seznámíme s dalšími lektory.

 

Na našich kurzech se můžete setkat s těmito lektorkami:

 

Lektor-Marcela-Janotová

Mgr. Marcela Janotová

Marcela po studiu bakalářského oboru Sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem pracovala jako sociální pracovnice, a to jak v pobytové službě, tak ve službách terénních. Hlavní cílovou skupinou klientů, která ji provází od studií, jsou senioři. Díky inspiraci z práce v neziskovém sektoru později vystudovala magisterský obor Studia občanského sektoru na UK v Praze.

Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti. Při svých kurzech klade důraz na zapojení účastníků tak, aby si při kurzu probírané téma "zažili". Založila vlastní vzdělávací agenturu a jejím hlavním cílem je, aby její kurzy byly pro účastníky opravdovým přínosem pro jejich práci.

 

 

 

 

 

 

Lektor-Petra-Fridrichová

Bc. Petra Fridrichová, DiS.

Petra propojila ve svém studiu i praxi zdravotní a sociální služby. V jedné osobě tak můžete najít zdravotní sestru i sociální pracovnici. Po studiu středoškolského oboru Všeobecná zdravotní sestra vystudovala sociální práci na VOŠ sociálně správní v Praze a později bakalářský obor Ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžběty. Má zkušenosti z pobytových i terénních služeb.

V roce 2010 začala lektorovat svůj první kurz. Nyní se ve svých kurzech věnuje oblastem, kde se zdravotní a sociální oblast setkávají.

 

 

 

 

 

 

Lektor-Zuzana-Zděnková

Mgr. Zuzana Zděnková

Zuzana vystudovala magisterský obor Studia občanského sektoru na UK a této oblasti zůstává, s odbočkami ke vzdělávání, věrná dlouhodobě. Pomáhá neziskovým organizacím s grantovými žádostmi, fundraisingem, s komunikací s veřejností i s dalším rozvojem. Koordinovala projekty ve vzdělávání, kultuře, v rozvojové spolupráci, práci s mládeží i předškolními dětmi. Na neziskové organizace a celý sektor pohlíží také z druhé strany, coby hodnotitelka projektových žádostí z veřejných zdrojů a hodnotitelka AVPO pro účely Značky spolehlivosti.

Je zkušenou lektorkou i tlumočnicí, příležitostně překládá z Aj / Nj. Věří, že neziskový sektor je nedílnou součástí demokratické společnosti a usiluje o to, aby jeho organizace byly relevantním partnerem pro veřejnou i komerční sféru.

 

 

 

Lektorka-Lucie-KremlíkováMgr. Lucie Kremlíková

Lucie se věnuje dlouhodobě sociální práci. Po studiu Sociálně pedagogické asistence na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se věnovala studiu magisterského oboru Etika v sociální práci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. 

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje implementaci standardů kvality při práci s klientem a je garantem individuálního plánování. Své praktické dovednosti z oblasti individuálního plánování nyní předává také v rámci své lektorské činnosti.

 

 

 

 

 

 

Lektor-Anna-KieslingováMgr. Anna Kieslingová

Anna vystudovala fyzioterapii na FTVS UK a působí jako odborná fyzioterapeutka. 

Má dlouhodobé zkušenosti s přednáškovou činností, vedením skupinových lekcí cvičení a workshopů. Vede praktické workshopy na témata zdravého životního stylu, kompenzačního cvičení, ergonomie pracovního prostředí. Orientuje se na praktické využití poznatků pro účastníky kurzů.