Akreditované kurzy MPSV - máme pro vás nový kurz s originálním tématem

Nabídku kurzů akreditovaných MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách rozšiřujeme, a proto vám můžeme s radostí představit nový akreditovaný kurz:

Týmové role v sociálních službách aneb: Já manažer - Já tým

Akreditace MPSV - A2020/0464-SP/PC/VP (kurz je akreditovaný pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pracovníky v manažerské, řídící funkci).

Práce v týmu a s týmem je jedním z důležitých pilířů kvality poskytovaných sociálních služeb. Každá pracovní pozice má své limity a pro každého jednotlivce je důležitá schopnost sebereflexe a uvědomění si rolí jednotlivých členů týmu. Kdo je vlastně manažer a jaký má vliv na zaměstnance v organizaci? Kdo je vlastně řadový zaměstnanec a jak ovlivňuje pracovní a neformální procesy na pracovišti? Jak zasahují hodnoty a emoce do pracovního procesu? Jaký vliv má stres na fungování týmu?

Celý obsah kurzu naleznete zde: 

Týmové role v sociálních službách aneb: Já manažer - Já tým

 Akreditovaný-kurz-týmové-role-v-sociálních-službách