Akreditované kurzy online

Vzhledem k současné epidemiologické situaci povolilo MPSV pořádání akreditovaných kurzů online. Online-akreditované-kurzy

Co to pro znamená pro účastníky našich kurzů?

  • Aktuálně naplánované klasické kurzy uspořádáme tak, jak je plánováno - tedy v klasickém prostředí, pouze s omezením počtu účastníků dle aktuálního nařízení vlády. Pokud by však došlo k zákazu shromažďování, budeme připraveni nahradit klasické kurzy online verzí (pokud to obsah konkrétního kurzu umožňuje).
  • Zároveň připravujeme ještě další termíny našich kurzů přímo v online verzi.
  • Pokud se zúčastníte online kurzu, získáte z něj klasické Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu. 
  • Online kurz se nijak zásadně neliší od kurzu klasického - živý výklad lektora, možnost diskutovat s lektorem i ostatními účastníky v průběhu celého kurzu, přestávky na oddech i na oběd. Hlavní změnou je to, že se nesejdeme všichni v jedné učebně, ale kurz probíhá ve virtuálním prostředí. Jediné, co ke kurzu potřebujete, je počítač s připojením na internet. Nic není potřeba instalovat, na kurz se připojíte pomocí odkazu, který vám na základě vaší přihlášky zašleme. 

Sledujte termíny akreditovaných kurzů, již brzy se tam objeví i termínů pro online kurzy.