Nový akreditovaný kurz Hledání cest ke zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření

S radostí vám oznamujeme novou akreditaci MPSV - Akreditovaný kurz MPSV 2021 Hledání cest ke zvládání stresu a prevenci syndromu vyhořeníkurz Hledání cest ke zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření. Kurz reflektuje náročnost práce v pomáhajících profesích a zaměřuje se na zvládání stresových situací a na prevenci syndromu vyhoření. 

Každý z nás zvládá stresové situace jinak, proto kurz vede účastníky k sebereflexi vlastního zvládání stresových situací a k zamyšlení se nad vlastní péčí o své duševní zdraví.  

 

Obsah akreditovaného kurzu naleznete pod odkazem:

Hledání cest ke zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření

 

Aktuálně vyhlášené termíny kurzů:

Termíny 

 

Kurz je akreditovaný pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a pracovníky v manažerské, řídící funkci.