Kurz Jak si v náročné práci zachovat fyzické i duševní zdraví - úvod do ergonomie

 

Akreditace MPSV - A2019/0653-SP/PC/VPAkreditovaný kurz MPSV Ergonomie

Tento kurz má pro rok 2023 již vyčerpanou kapacitu lektora. Nyní nelze kurz objednat. 

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
 • pracovníky v sociálních službách
 • pracovníky v manažerské, řídící funkci


Anotace kurzu:

Pracovníci v sociálních službách jsou vystaveni enormní zátěži, která často zahrnuje nejen stres a nároky na psychickou odolnost, ale také fyzickou námahu, například při manipulaci s klienty. Rizika, plynoucí z nevhodných návyků a uspořádání pracovního prostředí, špatných pohybových stereotypů a neznalosti relaxačních metod mohou mít zásadní negativní dopad na zdraví jedince. Častými jevy u lidí pracujících v sociálních službách jsou tak akutní chronické potíže pohybového aparátu, syndrom vyhoření, tělesné i duševní projevy psychosomatického charakteru. Prevenci zdravotních potíží psychického i fyzického rázu, souvisejících s výkonem práce v sociálních službách, respektive v pomáhajících profesích, je věnován tento kurz s tématem ergonomie.

Kurz se skládá ze dvou rovin - z teoretické části a praktického nácviku. Teoretická část předkládá úvod do neurofyziologie a kineziologie, seznamuje účastníky se základy ergonomie pracovního prostředí, s riziky, plynoucími z nevhodných stereotypů a jejich předcházení. Dále uvádí účastníky do teoretického podkladu správného držení těla a efektivní kompenzace namáhavé fyzické a mentální (stresující) práce. Praktická část poskytuje efektivní nástroje pro nastavení správných návyků, předkládá účastníkům konkrétní cvičení pro prevenci a kompenzaci tělesného i mentálního zatížení a seznamuje se základy růnorodých relaxačních metod a postupů. Účastníci tak mohou poznatky snadno implementovat do svého pracovního dne i volného času.

Profil absolventa kurzu:

Absolventi kurzu získají základní představu o rizicích a hrozbách, vyplývajících z výkonu své profese v sociálních službách. Jsou obeznámeni se základy správného ergonomického nastavení při pracovní činnosti a s možnostmi kompenzace a prevence potíží. Zároveň mají představu o vhodných způsobech péče o vlastní tělo v souvislosti s případnými aktuálními obtížemi. Disponují základní sadou relaxačních nástrojů pro uvolnění stresu a psychické zátěže, jíž ve své profesi denně čelí. V kurzu se seznámi také s řadou kompenzačních cviků pro různé svalové partie a různorodé obtíže. Cviky budou během kurzu detailně prakticky nacvičovány pod odborným vedením lektorky. Absolventi jsou obeznámeni se základními možnostmi pro efektivnější zvládání své náročné profese především s ohledem na zdravotní prevenci.

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu (úvodní seznámení s tématem a terminologií)
 • Základy ergonomie - pracovní prostředí, správné nastavení a držení těla, specifické obtíže v profesích v sociálních službách.
 • Základy psychosomatiky - teoretický úvod do souvislostí fyzických a psychických obtíží, specifika práce v sociálních službách.
 • Základy neurofyziologie a vývojové kineziologie - správný neurofyziologický vývoj člověka, ukázky cviků a praktický nácvik.
 • Preventivní a kompenzační metody a nástroje - co vám nabízí fyzioterapie a osteopatie? Zdravý životní styl. Praktické cviky a nástroje.
 • Relaxační techniky - emoce, dech, zvládání stresu. 


Forma kurzu: prezenční / online

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 25 osob

 

Lektor: Mgr. Anna Kieslingová

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.