Kurz Základy péče o imobilního a částečně imobilního uživatele sociálních služeb

 

Tento kurz nyní není možné objednat. Předpokládané znovuzařazení kurzu do nabídky bude v roce 2024.


Akreditace MPSV č. 2016/0076-PC (akreditace do 2/2020, bude znovu podána žádost o akreditaci)

 

Kurz je určen pro:

 • pracovníky v sociálních službách

 

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na základy správné péče o imobilního a částečně imobilního uživatele sociálních služeb. Pracovníci v sociálních službách se ve své praxi často setkávají s uživateli sociálních služeb, kteří jsou zcela nebo částečně imobilní. Kurz je proto zaměřen na práci s těmito uživateli sociálních služeb tak, aby poskytované sociální služby byly co nejkvalitnější, a zároveň aby pracovníci poskytovali tyto služby tak, aby co nejlépe chránili své zdraví. Všechny tématické okrhy kurzu jsou doprovázeny příklady zasazenými do prostředí poskytování sociálních služeb tak, aby si je účastníci mohli představit při své vlastní práci.

 

Profil absolventa kurzu:

Absolvent kurzu se seznámí s teoretickými informacemi tématu péče o imobilního a částečně imobilního uživatele sociálních služeb a s významem a s technikami této péče. Absolvent si bude moci témata kurzu zasadit do kontextu své vlastní práce, zlepšit a zefektivnit péči o imobilní a částečně imobilní uživatele sociálních služeb a identifikovat možné problematické oblasti, ve kterých by se měl zdokonalovat a dále vzdělávat.

 

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu (úvodní seznámení s tématem a terminologií)
  Poruchy integrity kůže a hygienická péče
  Polohování
  Manipulace s částečně imobilním klientem


Forma kurzu: prezenční

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

Absolvent kurzu získá Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Lektor: Bc. Petra Fridrichová, DiS.

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.