Kurz Relaxační metody v rámci psychohygieny pracovníků sociálních služeb

 

Akreditace MPSV - A2021/0902-SP/PC/PP/VPAkreditovaný kurz MPSV Relaxační metody 2 

Tento kurz má pro rok 2023 již vyčerpanou kapacitu lektora. Nyní nelze kurz objednat. 

Kurz je určen pro:

 • sociální pracovníky
 • pracovníky v sociálních službách
 • pracovníky v manažerské, řídící funkci


Anotace kurzu:

Jedním ze specifik práce v sociálních službách je vystavení velké míře stresu, fyzického i psychického. V obou případech se stres z dlouhodobého hlediska podepisuje na naší tělesné i duševní stránce a vyžaduje od nás možnosti vypořádání a práci na sobě. Stres totiž může být škodlivý právě v situaci, kdy není aktivně odbouráván a tak narušuje naše fyziologické tělesné procesy. Často se potom na fyzické rovině cítíme vyčerpaní, naštvaní, izolovaní a nemáme kapacitu pro každodenní činnosti. Pokud tato situace trvá moc dlouho, mohou se objevit příznaky s větším dopadem, ať už se jedná o nemoc či syndrom vyhoření. 

Jeden z velmi efektivních způsobů, jak se s chronickým stresem vypořádat, jsou relaxační a meditační techniky, které při pravidelném provádění přináší pocit uvolnění, odolnost a odbourávají vnitřní napětí. 

Kurz se proto věnuje na teoretické i praktické rovině těmto technikám. V teoretické části jsou účastníci seznámeni s fyziologickými reakcemi organismu na stres, ať už na akutní či chronické bázi, a zároveň dostanou přehled relaxačních přístupů z různých terapeutických směrů. Součástí teoretické části je i sdílení témat z pracovního prostředí, které vyvolávají napětí a stres, např. vytváření a udržování hranic, narušení vlastní integrity klienty či kolegy atd. Praktický nácvik bude sloužit k vyzkoušení si různých přístupů, aby účastník našel ten, který je mu pro praxi nejbližší (dech, řízená relaxace, tělesné vnímání, vizualizace, imaginační techniky). 

Profil absolventa kurzu:

Absolventi kurzu získají přehled o rizicích své profese z hlediska dlouhodobého působení stresu na fyzické, psychické i emoční úrovni. Zároveň jsou obeznámeni s fyziologickými reakcemi našeho těla na akutní či chronický stres a jeho negativní dopad na tělo i mysl. Získají také teoretický přehled o psychosomatických chorobách vyplývajících z dlouhodobého stresového působení. Disponují základní sadou relaxačních technik, na teoretické i praktické rovině. Relaxační cvičení budou prováděna pod odborným vedením lektorky. Absolventi jsou tedy seznámeni se základními možnostmi vypořádávání se se stresem v rámci kompenzačních možností své náročné profese a duševní hygieny.

Obsah kurzu:

 • Úvod, vstup do tématu (úvodní seznámení s tématem a terminologií)
 • Základy stresového působení - fyziologie a patofyziologie stresu na člověka, autonomní vegetativní systém člověka, fyzické projevy stresu.
 • Základy psychosomatiky - emoce, psychosomatický model člověka, psychosomatické poruchy a onemocnění, specifika práce v sociálních službách.
 • Základní typy relaxačních technik a možností kompenzace - práce se zdroji, dech, řízená relaxace, vizualizační a imaginační techniky.
 • Relaxační techniky - Schulzův autogenní trénink, Jacobsonova svalová relaxace, Řízená imaginace.
 • Relaxační techniky - "Bodyscan" techniky, Mindfulness techniky, tělesné prožívání a vnímání


Forma kurzu: prezenční

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Maximální kapacita kurzu: 20 osob

 

Lektor: Mgr. Anna Kieslingová

Cena kurzu:

 • pro jednotlivce: 1 690 Kč
  pro organizace: 16 900 Kč (při objednání 2 a více kurzů z naší nabídky najednou zvýhodněná cena 14 900 Kč/kurz)

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU NALEZNETE ZDE.