Je individuální plánování pro sociální služby jen nutným zlem?

Individuální plánování je proces, legislativně nařízený zákonem o sociálních službách.Organizacím ukládá za povinnost projít procesem “šití” poskytování služby každému klientovi na míru dle jeho potřeb a situaci.  Proces zahrnuje mimo jiné popis služby, výchozí klientovy situace, stanovení cílů spolupráce i hodnocení jejího přínosu pro situaci klienta.

Vnímáte tuto povinnost jako administrativní zátěž a další byrokratickou překážku v práci? Nebo se vám daří nástroj plánování užívat tak, aby byl přínosem pro pracovníka, klienta i službu samotnou?

Individuální-plánování-v-sociálních-službách

Druhému stavu se lépe přiblížíte, pokud na plánování zkusíte pohlížet jako na zachycení úvah pracovníka sociální služby o svém klientovi a o tom, jak mu může doopravdy prospět. A to je přece něco, oč se většina dobrých sociálních služeb snaží!
Ano, nikdo nemá rád papírování a dobře víme, jak často zákon pracovníkům spíš práci komplikuje než usnadňuje. Zkusme se ale vyhnout obvyklým překážkám, které si na cestě k využívání individuálního plánování jako prospěšného nástroje klademe sami...

Které to jsou?

  • odpor k vyplňování formulářů, snaha stručně splnit povinnost, “aby se koza nažrala”..
  • odmítání odpovědnosti za celý proces práce s klientem
  • neznalost zákona a jeho kontextu pro individuální plánování

Co zkusit pozitivnější a konstruktivnější cestu?

  • Tedy nejen splnit povinnost, ale usnadnit si práci s klientem a zefektivnit spolupráci s kolegy tak, aby ze zápisů v individuálním plánu mohli čerpat i ostatní?
  • Seznámit se s riziky procesu plánování a způsoby, jak s nimi pracovat
  • Propojit legislativní požadavky s naší každodenní praxí
  • Obeznámit se se standardy kvality a jejich důsledky pro práci s individuálním plánem
  • Zlepšit svou dovednost výstižně popsat kvalitu poskytované služby

Zní vám to jako příliš mnoho domácích úkolů? Nebojte, právě proto jsme se zkušenou expertkou na implementaci standardů kvality a garantkou individuálního plánování sestavili kurz, který vám praktickým způsobem pomůže se obav z tohoto procesu zbavit.