Nové akreditované kurzy pro rok 2024

S radostí Vám představujeme letošní novinky v naší nabídce akreditovaných kurzů:

 

KURZ JÓGA A RELAXAČNÍ METODY PRO PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Akreditovaný kurz MPSV Jóga a relaxační metody_1Psychohygiena je nedílnou součástí dlouhodobě udržitelného a naplněného pracovního života v pomáhající profesi.Tento kurz reflektuje tuto potřebu a zaměřuje se na jednotlivé oblasti coby integrální součásti péče o duševní rovnováhu jedince: sebereflexi, pozitivní myšlení, organizaci času, zdravou životosprávu, pravidelný pohyb, odpočinek a spánek, relaxační metody aj. Oblasti důležité pro psychohygienu pojednává z několika různých úhlů pohledu, přičemž se šířeji věnuje možnostem využití jógy coby konceptu východní filozofie obsahující vyzkoušené a funkční metody relaxace, které vedou ke znovunastolení klidu, rovnováhy a vnitřní spokojenosti člověka.

Kurz je primárně určen pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči, užitek však přinese všem pracovníkům, kteří jsou zaměstnáni v oblasti pomáhajících profesí.

 

 

KURZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA A ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB OSOB ZNEVÝHODNĚNÝCH NA TRHU PRÁCE

Akreditovaný kurz Sociální ekonomikaKurz se zaměřuje na možnosti zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Téma je zasazeno do rámce českého prostředí a analyzuje možnosti zaměstnávání znevýhodněných osob jak na volném trhu práce, tak v chráněném prostředí, které nabízí nástroj označovaný jako „sociální ekonomika“.

Pojednává o sociální ekonomice a sociálním podnikání, jako jedním z efektivních nástrojů zaměstnávání těchto osob, trendu, jenž se do českého prostředí úspěšně integruje v mnoha příkladech dobré praxe, v podobě úspěšných sociálních podnikatelů a představuje nový trend v zaměstnávání skupin, které jsou na volném trhu práce zranitelné a mnohdy těžce uplatnitelné v běžném modelu.

 

 

 

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁCE ZAMĚŘENÁ NA DÍTĚ (A JEHO RODINU) ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ

Akreditovaný kurz Sociální práce zaměřená na dítě Dítě by mělo prožívat krásné a bezstarostné dětství. Bohužel, toto motto se někdy vlivem společenských, sociálních a ekonomických faktorů nepovede naplnit a dítě nebo děti se ocitají v sociálně patologické situaci.

Jak tedy s dětmi pracovat, abychom v rámci sociálních služeb a sociální práce vytvořili dostatečně pevnou ochranou síť? Jaké techniky můžeme využívat? Co je standardní a co nežádoucí v oblasti péče o dítě? Kdy lze hovořit o nežádoucích faktorech které dítě negativně ovlivňují? Kde se tyto faktory vytváří a jak je minimalizovat? Kdo vše dítě ovlivňuje? Koho je nutné zahrnout do poskytované péče či služby? Kurz odpovídá nejen na tyto otázky.

 

 

 

Všechny kurzy jsou akreditované MPSV (v délce 8 vyučovacích hodin) a termíny kurzů již naleznete v naší nabídce a můžete se rovnou přihlásit.