Nový akreditovaný vzdělávací program: ZÁKLADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II

Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo dne 23. 3. 2015 akreditaci vzdělávacímu programu Základy efektivní komunikace v sociálních službách II (akreditace č. 2015/0295-PC/SP). Kurz je akreditován pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Kurz je určený pracovníkům, kteří absolvovali první kurz - Základy efektivní komunikace v sociálních službách - a umožňuje jim tak rozvíjet získané vědomosti.