Fundraising a sociální služby - jak to jde dohromady?

Pracujete pro poskytovatele sociálních služeb a slovo fundraising je pro vás cizí, lehce vulgární slovo? Ptáte se, jak se získávání zdrojů týká sociálních služeb, natožpak samotných sociálních pracovníků, když u vás se přece jede na dotacích?

Pojďme se nad tím trochu zamyslet…

Asi se shodneme na tom, že každá organizace a tedy i poskytovatelé sociálních služeb, usiluje o dosažení stability a udržitelnosti, která jí umožní dlouhodobě plánovat, rozvíjet se a vytvářet optimální podmínky pro zaměstnance i klienty a tedy i pro naplňování vlastního poslání. Shodneme se i na tom, že záviset na jednom zdroji příjmů k této stabilitě a dalšímu rozvoji vést nemůže? Obzvláště pak, je-li tímto hlavním zdrojem stát, jehož vládní činitelé roli neziskovek a tedy i poskytovatelů sociálních služeb silně podceňují a často dehonestují?

Chceme-li se v organizaci vyhnout každoročnímu stresu a pocitům hráče vabank, který se odevzdává do rukou osudu, doufajíc, že to nějak - dobře dopadne, je fundraising tou správnou cestou. Na našem akreditovaném kurzu k projektovému fundraisingu se dozvíte, že v žádném případě nejde o vlezlé žebrání o peníze. Je tomu přesně naopak! Fundraising je proces, jímž hledáme partnery pro náš projekt a šíříme své přesvědčení o jeho smysluplnosti a potřebnosti. Hledáme parťáky, kteří se nadchnou a budou chtít být součástí našeho příběhu! A jestli něco sociální služby mají, tak spoustu dojemných a silných lidských příběhů!

No a co ti sociální pracovníci? Bojíte se, že je snad budeme nutit obcházet firmy s žádostí? Ale kdepak! Jen se zamyslete, kdo jiný by měl pomáhat s vyprávěním příběhu než ten, kdo v něm hraje hlavní roli, je doslova jeho hrdinou...

Fundraising-pro-sociální-služby-akreditovaný-kurz

 

Zaujalo vás téma fundraisingu? Přijďte na náš akreditovaný kurz Úvod do fundraisingu: Jak na psaní projektů. Kurz je akreditovaný MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v manažerské, řídící funkci.